ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ Съгласно Кодекса за поверителност и чл. 13 от Регламент на ЕС n. 679/2016 (GDPR).  
АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ
СИ ВЕНДИНГ СПОТ ЕООД ГАБРОВО 5300, УЛ. МИР 26, БЪЛГАРИЯ
 
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ (DPO)
За контакт с DPO на имейл: sivendingspot@gmail.com
 
УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО СИ ВЕНДИНГ СПОТ
Чрез отваряне на „виртуален портфейл“ със СИ ВЕНДИНГ СПОТ ЕООД ще можете да зареждате със сума/и и закупувате продуктите от нашите автомати за продажба на храни и напитки (само от тези снабдени с хардуера, необходим за функциониране на Приложението) от вашия смартфон и дори да предлагате "пауза" (един от нашите продукти) на приятел.
 
ИЗТОЧНИКЪТ, ОТ КОЙТО СЪБИРАМЕ НЯКОИ ДАННИ
Информираме ви, че данните, необходими за активиране на „виртуален портфейл“ (телефонен номер, дата на раждане) и обозначени като задължителни, ни се изпращат от компанията SITAEL S.p.A. със седалище в 70042 Mola di Bari (BA), Via San Sabino 21.
 
КОИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?
Когато използвате Приложението и активирате с нас „виртуален портфейл“, ние бихме могли да събираме и обработваме следните категории данни: a)        данни, които са необходими за създаване на „виртуален портфейл“, неговото зареждане и пристъпване, посредством Приложението, към закупуване на продукти, пледлагани от нашите автомати, сред които: обозначените като задължителни (телефонен номер и дата на раждане) в процеса на регистрация, парола, сумата, която е заредена във „виртуалния портфейл“, данни относно покупката; б)   незадължителни данни, които свободно ни доставяте в процеса на регистрация за попълване на вашия профил, от които: име, фамилия, имейл адрес, пол, град, лични данни за регистрация в Приложението и неговото използване, сред които: име, фамилия, имейл адрес (в случай че, потребителят извършва регистрация посредством телефонен номер), пол, град, изображение на профила;   в) в случай на удостоверяване в Приложението чрез социалната мрежа Facebook, ние събираме от тази трета страна данните за регистрация/удостоверяване (имейл адрес и дата на раждане) в допълнение към информацията, която бихте искали свободно да ни предоставите: имейл адрес, дата на раждане, идентификационния номер на вашата социална мрежа, име, фамилия, пол, град; г)     в случай, че използвате устройство с операционна система Android, за да работи Приложението, трябва да активирате локализацията в рамките на вашата операционна система. Във всеки случай държим да отбележим, че Администраторът на данни няма да обработва лични данни, свързани с местоположението на потребителя, но тази операция е технически необходима за работата на Приложението. д)     автоматично събрани данни: ние събираме информация по автоматизиран начин за работата на Приложението, като например данни, свързани с влизане, IP адрес, IMEI идентификатор (само за потребители на Android) към операционната система, модела на използваното устройство и използвания софтуер; е)       при наличие на вашето изрично съгласие, ние ще можем да използваме предоставените от вас данни за маркетингови цели, както и да извършваме пазарни проучвания и проучвателни дейности за вашата степен на удовлетвореност по отношение на нашата услуга. Тези комуникации ще се извършват изключително с електронни и телематични методи (електронна поща, sms, push известие); ж)     при условие на вашето изрично съгласие, ние обработваме информацията, описана в този параграф, информация за покупки (като вида на продукта, честотата на покупка), които сте направили с нашето приложение и данни за автоматите за храни и напитки, където извършвате покупки (като напр. например вида на машината, позицията) за персонализиране на търговски оферти въз основа на вашите интереси (профилиране); з)     в случаите, когато ни предоставяте личните данни на трети страни, давайки съгласие за достъп до адресната книга и/или списъка с приятели във Facebook, с цел използване на услугата „Предложи пауза на приятел“, ние ще предоставим на третата страна информация за поверителност в момента на първата комуникация. Припомняме, че използването на лични данни на трети страни също е предмет на защита на личните данни.
 
ЛИЧНИ ДАННИ НА НЕНАВЪРШИЛИТЕ 16 ГОДИНИ
Информираме ви, че Sitael не обработва лични данни, свързани с деца под 16 години. Ако имате достъп до приложението и използвате услугите, предлагани от него, декларирате, че сте достигнали тази възраст. Ако Sitael непреднамерено събере лична информация, принадлежаща на дете под 16-годишна възраст, тя ще пристъпи към изтриване на същите данни. Ако потребителят смята, че Sitael притежава личните данни на дете под 16 години, той се умолява да уведоми DPO (Длъжностно лице по защита на данни) на посочения по-горе имейл адрес.
  ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА
  1. Използване на услуги, предлагани на регистрирани потребители.
С други думи, активиране на „виртуален портфейл“, зареждането му с парична сума и пристъпване към покупката на продуктите, предлагани от нашите автомати за храни и напитки чрез приложението SI VENDING SPOT, както и изпълнението на всички преддоговорни задължения, включително изпълнение на данъчните задължения, счетоводно и административно управление, служебна комуникация и управление на всякакви спорове. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА Използваните за тази цел обработки се основават на изпълнението на договор, част от който е потребителят и от необходимостта за изпълние на задълженията, предвидени в действащите разпоредби,с изключение на качването на снимката на потребителя по време на създаването на профила, за която обработката се основава на даденото съгласие от страна на потребител.   ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ Данните ще се съхраняват, докато потребителят не поиска анулиране на своя профил или за 24 месеца от датата на последното взаимодействие на потребителя с Приложението. Данните, събрани за сключване и изпълнение на договора за закупуване на стоки от нашите автомати за храни и напитки чрез Приложението: до приключване на административните и счетоводните формалности. Данните, свързани с фактурирането, се съхраняват в продължение на десет години от датата на покупката;
  1. Soft spam:
В следствие на продажбата на една от нашите услуги ще ви изпращаме промоционални и търговски съобщения за услуги, подобни на тези от продажбата, само на имейл адреса, който сте ни предоставили. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА Правното основание, което прави обработката законна, се регулира от дисциплината Soft spam, предвиден в чл. 130, параграф 4 от Кодекса за поверителност. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ Данните ще се съхраняват до искането от страна на потребителя за прекъсване на дейността, отмяна на съгласието и във всеки случай не повече от две години след последното взаимодействие от всякакъв вид на потребителя с Приложението.
  1. Предотвратяване на измами (само за потребители на Android)
IMEI идентификаторът на мобилния телефон на потребителите, които използват Android като операционна система, се използва за предотвратяване на измами. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА Използваните за тази цел обработки се основават на законния интерес на Администратора на данни за предотвратяване на измами. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ Данните ще се съхраняват, докато потребителят не поиска изтриване на своя профил или за 24 месеца от датата на последното взаимодействие на потребителя с Приложението
  1. Осъществяване търговски и промоционални комуникационни дейности (маркетинг):
След ваше изрично съгласие, ние ще можем да използваме предоставените от вас данни, за да ви изпращаме търговски съобщения, промоции и рекламни съобщения, свързани с нашите продукти или услуги и/или търговски, както и да извършваме пазарни проучвания и дейности по проучване на вашата степен на удовлетвореност по отношение на нашата услуга и/или продукт. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА Условието, което прави тази обработка законна, е съгласието (по избор и подлежащо на отказ по всяко време). Можете по всяко време да прекъснете тези комуникации, като изпратите имейл до sivendingspot@gmail.com или деактивирате функцията в секцията Поверителност и условия на вашия профил. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ Данните ще се съхраняват до искането от страна на потребителя за прекъсване на дейността, отмяна на съгласието и във всеки случай не повече от две години след последното взаимодействие от всякакъв вид на потребителя с Приложението.
  1. Дейности по профилиране
при условие на вашето изрично съгласие, ние ще можем да персонализираме съдържанието на търговските съобщения, изпратени до вас, и офертите, които ще виждате в Приложението въз основа на вашите интереси при анализа на вашия избор на потребление и навици за покупка посредством отчитане на вида и честотата на извършените операции и, ако е посочено, областите на интерес, избрани от вас в потребителския формуляр за регистрация. За да гарантираме, че информацията, с която разполагаме, е вярна и ни позволява да извършваме адекватно описаната по-горе дейност, ние ви приканваме да пишете на sivendingspot@gmail.com ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА условието, което прави тази обработка законна, е съгласието (по избор и подлежащо на отказ по всяко време). ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ Данните ще се съхраняват, докато потребителят не поиска прекратяване на дейността (в конкретния раздел за поверителност) и във всеки случай в рамките на две години от последното взаимодействие от всякакъв вид на потребителя с Приложението Данните за местоположението на устройството и използвания от потребителя софтуер ще се съхраняват до изтриването на акаунта.
  1. Предотвратяване на информационни престъпления
и/или незаконно използване на услуги и подобряване на предлаганата услуга ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА Обработката, използвана за целта, се основава на законния интерес на Администратора на данни. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ Данните ще се съхраняват, докато потребителят не поиска анулиране на своя профил или за 24 месеца от датата на последното взаимодействие на потребителя с Приложението.
 
ЗАБЕЛЕЖКА ОТНОСНО СЪХРАНЯВАНЕТО НА ДАННИ
След изтичане на горепосочените условия личните данни на потребителя ще бъдат окончателно изтрити или във всеки случай ще бъдат направени по необратим начин анонимни. Когато Администраторът вече не се нуждае от използването на личните данни на потребителя, за да спазва договорните и/или законовите задължения, той ще ги премахне от системата и регистрите си и/или ще предприеме подходящи мерки, за да направи тези данни анонимни, така, че потребителят вече да не може да бъде идентифициран чрез тях. Ако е необходимо да се запазят личните данни на потребителя, за да се гарантира спазването на законовите или нормативни задължения, по които Администратора е субект, тези данни ще имат задължителни периоди на запазване, които могат да произтичат от действащото законодателство.
 
ЕСТЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДАННИ
1.     Регистрация на потребителя и използване на предлаганите услуги Данните, обозначени като задължителни за регистрация в Приложението зависят от използвания от вас метод на регистрация. В случай, че потребителят реши да извърши процеса на регистрация използвайки телефонен номер, той трябва да предостави своя телефонен номер и дата на раждане. Ако потребителят реши да извърши регистрацията с помощта на социалната си мрежа (напр. Facebook), необходимата информация ще бъде неговият имейл адрес и дата на раждане. Информираме ви, че непредставянето на задължителни данни с цел завършване на регистрацията ще направи невъзможно да ви предложим услугите чрез нашето Приложение. Някои от данните, поискани по време на процеса на регистрация, не са задължителни и могат да бъдат предоставени или променени на по-късна дата. Незадължителните данни са следните: ·         Име; ·         Фамилия; ·         Имейл адрес (незадължително само ако потребителят извърши регистрацията използвайки телефонен номер); ·         Пол; ·         Град; ·         Снимка на профила; ·         телефонен номер (незадължително само ако потребителят извърши регистрацията чрез своята социална мрежа). 2.     Маркетинг и профилиране Предоставянето на исканата информация за целите, посочени в точки 4) (маркетинг) и 5) (профилиране), не е задължително, по всяко време имате възможност да се противопоставите на тази обработка на данните, лесно и безплатно. Отказът ви да предоставите такива данни ще направи невъзможно СИ ВЕНДИНГ СПОТ ЕООД да може да ви изпрати по-целенасочена информация и оферти, които може да са по-приятни и интересни за вас.
 
КОЙ ЩЕ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ДАННИ?
Вашите лични данни ще бъдат обработвани от оторизирани служители на СИ ВЕНДИНГ СПОТ ЕООД, подходящо обучени и работещи под контрола и отговорността на Администратора на данни. След това вашите лични данни ще бъдат предавани директно на идентифицирания от вас партньор или продавач, на трети страни, които предоставят инструментални услуги (напр. административна и/или счетоводна поддръжка на ниво ИТ, поддръжка за създаване на акаунти за услугите на безкасово плащане или ИТ поддръжка по отношение на хостинг и поддръжка на софтуер и т.н.), определени като отговорници за обработката на данни. Информираме ви, че нашият доставчик на ИТ система (в частност на настоящото Приложение) е компанията SITAEL S.p.A. със седалище в 70042 Mola di Bari (BA), Via San Sabino 21 и е определена като отговорник за обработката на данни. Тези субекти ще бъдат информирани само за данните, тясно свързани и необходими за изпълнение на съответните функции. Пълният списък на длъжностните лица отговорни за обработването на данни (DPO) може да бъде поискан чрез конкретна заявка до DPO.
 
КОМУНИКАЦИЯ НА ВАШИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ДРУЖЕСТВА С ЦЕЛ МАРКЕТИНГ
  Само с вашето конкретно съгласие (незадължително и оттеглящо се по всяко време) вашите лични данни ще бъдат разкрити на трети компании, принадлежащи към категориите за търгувия с кафе, производни на кафето и аксесоари свързани с консумацията на кафе, които ще ви изпратят своите промоционални съобщения и реклама, предоставяйки ви независима информация.
 
НАЧИНИ НА ОБРАБОТКА
Обработката на лични данни, предоставена от потребителя, се осъществява чрез операциите, посочени в чл. 4, n. 2) от GDPR, от персонала, изрично упълномощен да ги обработва и подходящо инструктиран, за да се гарантира поверителността на обработваните данни и да се избегне загубата, унищожаването, неразрешения достъп или неразрешено обработване на същите данни, както и от отдели, към които принадлежат, в рамките на тяхната компетентност. Предоставените данни ще бъдат събирани с помощта на подходящи електронни и/или хартиени инструменти, с логика, строго свързана със същите цели, и във всички случаи, която може да гарантира тяхната сигурност, тайна и поверителност на същите.
 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Личните данни, обработвани от нас, се съхраняват на сървъри, разположени в рамките на Европейския съюз.
 
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
В духа на абсолютна прозрачност и коректност, ние ви гарантираме пълното ни разположение за всяко необходимо разяснение и нашето сътрудничество за подходящите изпълнения. Информираме ви, че Регламентът на ЕС дава възможност на потребителите да упражняват конкретни права. Като заинтересован от обработката на данни имате право да получите от Администратора  на данни потвърждение, че е налице или не обработка на личните ви данни, имате право на достъп до личните си данни и да проверите целите и методите на обработката. Можете също да упражнявате правата си за актуализиране, коригиране, интегриране, противопоставяне, ограничаване и, където е възможно, изтриване на личните ви данни, които ви касаят. Имате право да отмените всяко съгласие, дадено във връзка с каквато и да е дейност (като маркетинг и профилиране) по всяко време. В тази връзка, припомняме ви, че за маркетинговите дейности се считат изпращането на търговски и промоционални съобщения, провеждане на пазарни проучвания и проучвания за отчитане на удовлетвореността от персонализацията на Приложението. След като получим вашето искане, ние незабавно ще спрем да обработваме вашите лични данни въз основа на това съгласие, докато другите обработки или подобни ще продължат да се извършват при пълно съответствие с действащите разпоредби. За да упражни тези права, потребителят има достъп до секцията „настройки“ вътре в Приложението или се свърже със служителя по защита на данните на имейл адреса sivendingspot@gmail.com. Вашето право да подадете жалба Ако смятате, че има нарушение при обработката на личните ви данни, можете да подадете жалба до Контролния орган на мястото, където обичайно пребивавате, работите или където е настъпило предполагаемото нарушение. Информираме ви, че в Италия можете да подадете жалба до органа за защита на данните, а също така да обжалвате пред съответните съдилища.
 
ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Възможното влизане в сила на нови секторни регулации, както и постоянното актуализиране на услугите на потребителя, може да доведе до необходимостта от промяна на методите и условията, описани в настоящото изявление. Затова ви каним периодично да се консултирате с тази страница.